7 april 2017 Leiden

7 april 2017 Leiden

Op 7 april waren we voor de tweede algemene bijeenkomst van het jaar te gast in Leiden. Centraal stonden de lopende acties en ontwikkelingen in het licht van het brede transformatieprogramma sociaal domein en de actuele uitdagingen in onze eigen gemeentes. Met als insteek: waar kunnen we elkaar helpen en versterken. Het was een vervolgbijeenkomst op eerdere bijeenkomsten (juni in Tilburg, september in Amersfoort en november in Eindhoven), waarin we met elkaar hebben gewerkt aan de prioritaire thema’s voor de transformatieagenda sociaal domein.

Albert Jan Kruiter nam ons bij wijze van warming up mee in de ontwikkelingen die hij ziet ‘in den lande’ als het gaat om het sociaal domein. Zie de eerste bijlage voor zijn bijdrage die hij op verzoek heeft uitgeschreven.

Ter inspiratie zijn we meegenomen in het onderwerp ‘Sturen met data’ en hoe dat aangepakt wordt in Utrecht en Eindhoven. Zie voor de ene presentatie de derde bijlage. De tweede presentatie is een Prezi die hier te vinden is.

Reinier ter Kuile, programmadirecteur ISD, heeft ons meegenomen in waar we staan met ISD en in het bijzonder ‘van contract tot controle’ en terugbrengen van de administratieve lasten. Zie hiervoor de vierde bijlage

Voor een verslag van onze bijeenkomst zie de impressies opgetekend door Joscha de Vries in de vijfde bijlage.

Alg. bijeenkomsten
Gepubliceerd op 21 april 2017 om 13:02