23 juni 2017 Utrecht

23 juni 2017 Utrecht

Op 23 juni hadden we voor de start van de zomervakantie onze derde algemene bijeenkomst waarbij we te gast waren in Utrecht. Tijdens deze bijeenkomst hebben we ons verdiept in twee thema’s: het sturen met data en beschermd wonen en maatschappelijke opvang.

Joost Broumels, Jonas Onland, Pieter in ’t Hout samen met Joop van der Zee, Wout Elbertse en Jan Meijer gingen met ons aan de slag en gaven ons zicht op het nieuwe sturen met data.
Na een inleiding op het sturen met data, zijn we in drie groepen aan de slag gegaan met drie strategieën:

  1. Van berichten naar data
  2. Ontwerpen en maken
  3. Leren en ontdekken

Zie de bijlagen voor de presentaties die zijn gebruikt en de prezi.

In de middag zijn we gedoken in de vraagstukken rondom Beschermd Wonen en Maatschappelijke opvang. Aan de hand van twee presentaties hebben we doorgepraat over dit thema (zie de bijlagen voor de twee presentaties). Stefanie Noorlandt en Ico Kloppenburg van de VNG lichtten oa de bestuurlijke gemaakte afspraken toe: regio’s moeten voor eind 2017 een gezamenlijk regionaal plan van aanpak voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang hebben opgesteld. Anouk op ’t Veld (AEF) en Monique Peltenburg zijn dieper ingegaan op de opgaven waar gemeenten voor gesteld staan.

Over de dag is een verslag opgesteld in de vorm van impressies door Roos Verheggen ism Monique Peltenburg. Zie ook hiervoor de bijlagen

Alg. bijeenkomsten
Gepubliceerd op 28 augustus 2017 om 22:07