Wij zoeken actief de samenwerking met een aantal partijen op

  • VNG
  • Brancheorganisaties
  • G32 en G4
  • Zorgverzekeraars
  • Ministeries VWS, BZK, SZW en VenJ
  • Kennisinstituten
  • Divosa