Wonen, zorg en welzijn

Wonen, zorg en welzijn

Veel aandacht is tot nu toe uitgegaan naar het neerzetten van de basis voor het nieuwe zorg- en ondersteuningstelsel met de 3 decentralisaties. De verdere ontwikkeling van dit stelsel vraagt mogelijk meer aandacht voor het wonen waarbij toegang tot bepaalde vormen van ondersteuning en zorg van belang is en ook voor de leefbaarheid van wijken.