Werkgroepen

Werkgroepen

We hebben een aantal werkgroepen gevormd om gedurende langere tijd gestructureerd aan een aantal vraagstukken met elkaar te kunnen werken en onze krachten daarop te bundelen. Dit doen we al langere tijd rondom sturing en bekostiging en recentelijk rondom financien en control.