Leertrajecten

Leertrajecten

Er lopen drie leertrajecten. Een leertraject bestaat uit een serie van bijeenkomsten van gemeenten waarin sturings- en organisatievraagstukken centraal staan. Door het organiseren van gestructureerde uitwisseling van ervaringen en kritische reflectie, verdiepen we tijdens deze trajecten ons inzicht, vinden we antwoorden of komen er oplossingsrichtingen naar voren ten aanzien van de vraagstukken die centraal staan. Zo houden we elkaar scherp en leren we met elkaar.