Alg. bijeenkomsten

Alg. bijeenkomsten

De leden van het netwerk komen viermaal per jaar bijeen tijdens algemene bijeenkomsten. De locatie van deze bijeenkomsten varieert; steeds is er een gastgemeente. Tijdens deze bijeenkomsten is er aandacht voor actualiteiten, uitwisselen van ervaringen en verdiepen we ons in een aantal thema’s. De gastgemeente geeft vaak ook een inkijk in de eigen organisatie en/of activiteiten in de eigen gemeente.