Werkgroep Sturing en Bekostiging

Werkgroep Sturing en Bekostiging

Met deelnemers van een aantal gemeenten, het OTD/BZK en VWS is de werkgroep sturing en bekostiging al vanaf 2013 actief. We hebben met deskundige ondersteuning ons verdiept in tal van sturingsvraagtstukken: sociale wijkteams en sturing en bekostiging tweede lijnszorg. Op dit moment zijn we bezig met vraagtsukken rondom opdrachtgeverschap en populatiebekostiging.

Werkgroepen
Gepubliceerd op 21 oktober 2015 om 12:16